11 Mayıs Cumartesi Tag

Buluşma Noktası: Eyüp Defterdar Mahmud Çelebi Camii (Feshane Karşısı) Buluşma Saati: 10:00 Eyüp Sultan hazretlerinin manevi huzurlarında, beldede bulunan tarihî şahsiyetleri ve eserlerini ziyaret edeceğiz. Minaresinde divit ve hokka bulunan camii, Zal Mahmut Paşa Külliyesi, Sahabeden Ebud Derda Makamı, Kızıl Minare Mescidi, Cafer Paşa Tekkesi’nde biraz soluklandıktan sonra mühim zevatı ziyaretlerimiz devam edecek. Ferhad Paşa, Mirimiran Mehmed Paşa, Siyavuş Paşa, Sokullu Mehmet Paşa, Muhteşem devrin Şeyhülislamı Ebussuud Efendi türbeleri ziyaret edildikten sonra Peygamber Efendimiz’in mihmandarı Hz. Hâlid bin Zeyd Hazretleri'nin türbesi ve

×