30 Mart Cumartesi Tag

Buluşma Noktası: Üsküdar Mihrimah Sultan Camii Buluşma Saati: 12:00 Gezi Programı: Üsküdar Mihrimah Sultan Camii’nde saatlerimiz 12:00’ı gösterirken buluştuktan sonra aracımıza geçerek Şahkulu Tekkesi’ni ziyaret edeceğiz. Burada Bektaşiliğin serüveninden bahsedip akabinde Beylerbeyi Bedevi Tekkesi ve Üsküdar Mevlevihanesi’nde Mevlevi tarikatından bahsedeceğiz. İstanbul’un manevi sahiplerinden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini ve tekkesini ziyaret ettikten sonra Sadık Efendi Tekkesi ile birlikte Kartal Baba Dergahı’na gideceğiz. İstanbul’un 3 büyük evliyasından biri olarak meşhur olan Abdülfettah Bağdadi hazretlerinin hayat hikayesini de kabri başında anlatacağız. Ziyaretlerimizin son durağı ise Özbekler

×