Balkanlar İçin Okuma Listesi

Balkanlar İçin Okuma Listesi

 1. Drina Köprüsü, Ivo Andriç, İletişim Yayınları
 2. Balkanlar, Mark Mazower, Alfa Yayınları
 3. Balkanları Tahayyül Etmek, Maria Todorova, İletişim Yayınları
 4. Balkan Tarihi I-II, Barbara Jelavich, Küre Yayınları
 5. Soğuk Savaş Sonrasında Balkanlar, İbrahim Kamil, Nobel Yayınları
 6. Balkanlarda Tasavvuf, Metin İzzeti, İnsan Yayınları
 7. Balkan Yolcusu, Füruzan
 8. Nil’den Tuna’ya Osmanlılar, A. Haluk Dursun, Timaş Yayınları
 9. Ateş Çemberindeki Balkanlar, Raymond Poincare, Pınar Yayınları
 10. Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Milliyetçilik, Kemal H. Karpat, Timaş Yayınları
 11. Balkanların Şekillenme Sürecinde 3. OrduTeşkilat, Toplum, Siyaset (1878-1912), Hakan Özdemir, Timaş Akademi
 12. Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında, Balkanlar ve Osmanlı DevletiSacit Kutlu Balkanlar ve Osmanli Devleti, Sacit Kutlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 13. Balkanlar’ın Osmanlı Tarihi, Tuğrul Kihtir, İnkılap Kitapevi
 14. Balkanların Acı Yüzü: Basın Tarihinde Balkan Savaşları, Salim Aydın, Yeditepe Yayınevi
 15. Balkanlar’da İslam, Aleksandre Popovic,

 

×