Endülüs İçin Okuma Listesi

Endülüs İçin Okuma Listesi

 1. Endülüs, Mehmet Özdemir, İSAM Yayınları
 2. Endülüs Müslümanları Siyasi Tarih, Mehmet Özdemir, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
 3. Endülüs Müslümanları – Kültür ve Medeniyet, Mehmet Özdemir, TDV Yayınları
 4. Kan ve İman, Matthew Carr, Alfa Yayınları
 5. Avrupa’da Müslümanlar, Lucette Valensi, Türkiye İş Bankası Yayınları
 6. Endülüs Tarihi, M.Watt-P.Cachia, Küre Yayınları
 7. Dünyanın İncisi: Endülüs: Orta Çağ İspanyası’nda Örnek Bir Medeniyet, Maria Rosa Menocal ve Sinan Coşkun, Ketebe Yayınevi
 8. Endülüs: Cihat, Reconquista, Convivencia, Lütfi Şeyban, Ketebe Yayınevi
 9. Endülüs: Arapların İspanya’yı Fethi ve Sonrası, Stanley Lane Poole, Arthur Gilman
 10. Endülüs’te İslam: Düşüncenin Başkenti Kurtuba, Roger Garaudy
 11. Endülüs, Lütfi Şeyban
 12. Endülüs Düşlerin Son Sığınağı, Mesut Doğan, İz Yayınları
 13. Müslüman İspanya: 8-15. Yüzyıllar, Andre Clot, Timaş Yayınları
 14. Abdurrahman İlk Kurtuba Halifesi, Maribel Fierro, Vakıfbank Yayınları

 

×